Pages

Politik Tanah Air

Saya mengimani kerajaan Melaka silam perlu ditegakkan semula,

Ia adalah kerajaan Melayu berasaskan agama Islam,

Jalan untuk mencapainya mestilah mengikuti rumus Nubuwwah,

Yang boleh kita fahaminya dengan meneliti pemikiran Al-banna dalam kerangka merealisasikannya di zaman baru ini,

Dengan mengusai masyarakat,

Mengisi semua kelemahan masyarakat dan diri masyarakat dengan menghubungkan kita dengan Allah, punca segala kekuatan,

Dengan itu kita akan mengjadi bangsa yang kuat, tidak akan menyerah dan kitalah penguasa kepada bumi ini,

Dengan itu, menjadikan kita mirip dengan asal-usul diri kita.


No comments: